• BAD ASS LOVELACE

  Året är 1842 och den första algoritmen skapas av Ada Lovelace; en ung matematiker i den engelska societeten.

  Varför är Ada den oväntade uppfinnaren? Hon är ung, kvinna, matematiskt utbildad samt dotter till Lord Byron; en av den engelska romantikens främsta poeter. Att hon skulle skriva historia hade kanske inte hennes omgivning satsat pengarna på, men det är någonting vi kan hylla henne för 2019.
  .
  Rädd att hon skulle ärva sin fars “poetiska” temperament, uppfostrade Adas mamma henne med betoning på vetenskap, logik och matematik. Ada växte upp med en fascination för teknik och vetenskap och år 1833 introducerade Lovelace mentor, forskaren Mary Sommerville, henne till Charles Babbage, en professior i matematik, som redan hade blivit något av en kändis på grund av sina visionära planer. Charles Babbage och Ada Lovelace blev nära och livslånga vänner. Babbage beskrev henne som “that Enchantress who has thrown her magical spell around the most abstract of Sciences and has grasped it with a force which few masculine intellects could have exerted over it” och vid ett annat tillfälle som “The Enchantress of Numbers”.
  .

  Lovelace fascinerades av Babbages planer på en oerhört komplicerad enhet som han kallade Analytical Engine, som skulle kombinera teknik från hans tidigare Difference Engine med ett utarbetat hålkortssystem. Den blev aldrig klar, men designen hade alla väsentliga delar av en modern dator. Lovelace studerade arbetet och blev något av en expert på området. Hon tillfrågades om att översätta en italiensk ingenjörs anteckningar från Babbage föreläsning om Analytical Engine – från franska till engelska..

  Hon översatte och korrigerade anteckningarna och presenterade översättningen för Babbage 1843 varpå han bad henne vidareutveckla arbetet med maskinen. Anteckningarna blev tre gånger så långa som innan och i fotnoterna beskriver hon flera tidiga datorprogram, bland annat enligt Babbages förslag, en för att beräkna Bernoulli Numbers, ett numeriskt system som först beskrivits av den schweiziska matematiker Jakob Bernoulli, som dog 1705. Syftet var att visa att Bernoulli Numbers kunde beräknas av maskinen självständigt. Tidigare skisser av Babbage fanns men arbetet som Lovelace åstadkom var det mest utarbetade och fullständiga, och det var det första som publicerades.

  I hennes arbete beskrivs hur man bryter ner algebra i enkla formler vilka kan beräknas med hjälp av den grundläggande matematiken som maskinen kunde bearbeta: addition, subtraktion, multiplikation eller delning. Det beskrev vidare hur man kodar dessa formler som instruktioner för den analytiska motorn.

  På grund av detta är Ada Lovelace är känd som den första datorprogrammeraren: hon skrev och publicerade en komplett uppsättning instruktioner som en dator skulle kunna använda för att nå ett slutresultat som inte hade beräknats i förväg. Kan hon beskrivas med annat än jävligt bad ass?

  När USA:s försvarsdepartement utvecklade ett nytt programmeringsspråk, i syfte att ersätta de hundratals olika programmeringsspråk som då användes av militären, döptes detta efter Ada..

  2018 Såldes doklumentationen till Adas och världens första programmeringsalgoritm för 1 miljon kronor och auktionsförrättaren kallade dokumentationen för “the first separate edition of arguably the most important paper in the history of digital computing before modern times”.
  .
  Källa
  Källa